Rozvoj Centier excelentného výskumu inteligentných adaptívnych nosných systémov a alternatívnych zdrojov energie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj Centier excelentného výskumu inteligentných adaptívnych nosných systémov a alternatívnych zdrojov energie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 336 997,00

Filter

Filter