Rozšírenie učebňových priestorov telovýchovy v budove športového areálu UMB

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozšírenie učebňových priestorov telovýchovy v budove športového areálu UMB

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 169 000,00

Filter

Filter