Rozvoj informačných technológií v kontexte cieľov dlhodobého zámeru SPU v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj informačných technológií v kontexte cieľov dlhodobého zámeru SPU v Nitre

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 185 700,00

Filter

Filter