Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

Názov projektu (anglický): Linguistic description, didactics and integration of collocations as the relevant part of the vocabulary in the curricula and teaching materials for higher education

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 042UK-4/2017

Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 11 087,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AEC Šajánková, Monika: Lektion I. Verkehr und Reisen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.146-158, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Gergel, Peter: Lektion II. Wohnen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.159-168, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Gergel, Peter: Lektion III. Wohnung und Haus. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.168-178, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Hromadová, Katarína, Charfaoui, Emília: Lektion IV. Gesundheit und gesundheitliche Fürsorge. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.179-193, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Ďurčo, Peter: Lektion V. Malen und Zeichnen als Hobby. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.194-203, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Kolečáni Lenčová, Ivica: Lektion VI. Musik. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.204-217, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Tomášková, Simona: Lektion VII. Landschaften. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.218-228, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Tomášková, Simona: Lektion VIII. Tiere und Pflanzen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.229-238, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Tomášková, Simona: Lektion IX. Das Wetter und die Umwelt. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.239-247, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Tomášková, Simona: Lektion X. Arbeit und Beruf. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.248-260, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Tomášková, Simona: Lektion X. Arbeit und Beruf. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.248-260, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Vajičková, Mária: Lektion XI. Bausteine der Ernährung. Ernährung und Gesundheit. In: Ďurčo,Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.261-271, ISBN 978-3-943906-34-9
ACC Vajičková, Mária: Theoretische Aspekte der Kollokationen Kapitel l. In: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.12-49, ISBN 978-3-943906-34-9
ACC Ďurčo, Peter: Ansätze zur Analyse der Kollokationen Kapitel II. In: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.52-117, ISBN 978-3-943906-34-9
ACC Vajičková, Mária, Ďurčo, Peter: Didaktische Aspekte der Kollokationen Kapitel III. In: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, s.120-149, ISBN 978-3-943906-34-9
AEC Gergel, Peter: Haushalt: Lektion 1. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 9-20. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Gergel, Peter: Haushaltsgeräte: Lektion 2. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 21-33. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Šajánková, Monika: Eisenbahn: Lektion 3. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 34-44. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Charfaoui, Emília / Tomášková, Simona: Berufswahl: Lektion 4. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 45-56. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Ďurčo, Peter: Tanzenals Hobby: Lektion 5. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 57-68. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Fábová, Anna: Fußball: Lektion 6. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 69-79. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Vajičková, Mária: Essgewohnheiten: Lektion 7. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 80-88. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Vajičková, Mária: Zubereitung von Speisen und Getränken: Lektion 8. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 89-100. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Kolečáni Lenčová, Ivica: Film: Lektion 9. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 101-113. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Tomášková, Simona: Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden: Lektion 10. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 114-123. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Tomášková, Simona: Technischer Fortschritt und Erfindungen: Lektion 11. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 124-134. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Tomášková, Simona: Wissenschaft und Technik der Zukunft: Lektion 12. In: Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. S. 135-144. ISBN 978-3-943906-44-8.
AEC Gergel, Peter: Kollokationsprofil des Substantivs "Freundlichkeit" Studies in Foreign Language Education, Vol. 10, KIRSCH-VERLAG, Nümbrecht, 2018.
AEC Šajánková, Monika: Verkehr und Reisen: Lektion 1. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 10-22. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Gergel, Peter: Wohnen: Lektion 2. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 23-32. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Gergel, Peter: Wohnung und Haus: Lektion 3. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 33-42. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Hromadová, Katarína /Charfaoui, Emília : Gesundheit und gesundheitliche Fürsorge : Lektion 4. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 43-57. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Ďurčo, Peter: Malen und Zeichnen als Hobby: Lektion 5. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 58-67. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Kolečáni Lenčová, Ivica: Musik: Lektion 6. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 68-81. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Tomášková, Simona: Landschaften: Lektion 7. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 82-92. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Tomášková, Simona: Tiere und Pflanzen: Lektion 8. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 93 - 102. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Tomášková, Simona: Das Wetter und die Umwelt: Lektion 9. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 103 - 111. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Tomášková, Simona: Arbeit und Beruf: Lektion 10. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 112 - 124. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Vajičková, Mária: Bausteine der Ernährung. Ernährung und Gesundhei: Lektion 11. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 125- 137. ISBN 978-3-943906-49-3
AEC Vajičková, Mária: Familie: Lektion I. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 9 - 22. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Kolečáni Lenčová, Ivica: Ausbildung und Arbeit: Lektion II. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 23- 35. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Ďurčo, Peter: Multikulturelle Gesellschaf: Lektion III. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 36- 48. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Fábová, Anna: Mode und Kleidung: Lektion IV. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 49 - 60. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Charfaoui, Emília / Tomášková, Simona: Geschäft und Dienstleistungen: Lektion V. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 61 - 77. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Gergel, Peter: Länder, Städte und Orte: Lektion VI. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 78 - 90. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Tomášková, Simona: Mensch und Kommunikation: Lektion VII. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 91 - 104. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Tomášková, Simona: Die Jugend und ihre Welt: Lektion VIII. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 105 - 117. ISBN 978-3-943906-50-9
AEC Šajánková, Monika: Vorbilder und Ideale: Lektion IX. In: Vajičková, Mária / Ďurčo Peter et al: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. S. 118 - 127. ISBN 978-3-943906-50-9
ACC Vajičková, Mária: Theoretische Aspekte der Kollokationen: Kapitel 1. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch Ein Lehrbuch, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019, s.11 - 50, ISBN 978-3-943906-45-5
ACC Ďurčo, Peter: Ansätze zur Analyse der Kollokationen: Kapitel 2. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch Ein Lehrbuch, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019, s.51 - 132, ISBN 978-3-943906-45-5
ACC Vajičková, Mária: Textlinguistische Aspekte der Kollokationen: Kapitel 3. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch Ein Lehrbuch, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019, s.133 - 162, ISBN 978-3-943906-45-5
ACC Tomášková, Simona:Pragmatische Aspekte der Kollokationen in mündlicher Kommunikation : Kapitel 4. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch Ein Lehrbuch, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019, s. 163 - 190, ISBN 978-3-943906-45-5
ACC Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter: Didaktische Aspekte der Kollokationen: Kapitel 5. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch Ein Lehrbuch, Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019, s. 191 - 190 - 204, ISBN 978-3-943906-45-5
AEC Ďurčo, Peter: Korpuslinguistik als Innovation im DaF-Studium und Korpora im DaF-Unterricht. Fallbeispiel Trnava (Slowakei). In: Vida Jesenšek (ed.): Germanistik in Maribor. Tradition und Perspektiven. Maribor: Univerza v Mariboru, 2017, s.33-38. ISBN 9789612860196
AEC Ďurčo, Peter: Vom Nutzen der vergleichbaren Korpora bei der kontrastiven lexikographischen Erfassung von Mehrworteinheiten. In: Vida Jesenšek – Milka Enčeva (eds.): Wörterbuchstrukturen zwischen Theorie und Praxis. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2018, 113-124. ISBN 978-3-11-059865-0

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Kollokationsprofil des Substantivs "Freundlichkeit". In Studies in Foreign Language Education, Vol. 10, KIRSCH-VERLAG, Nümbrecht, 2018. 12 strán. ISBN 978-3-943906-43-1.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Moodle kurz Kollokationen ucelený e-learningový modul na osvojovanie si teoretických vedomostí a praktických zručností z problematiky ustálených slovných spojení https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/course/view.php?id=1555
Webová stránka projektu Webová stránka slúži na prezentáciu projektových výstupov https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/
Medzinárodná konferencia Výskum kolokácií a kolokačná didaktika 11. októbra 2019 sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka. https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/medzinarodna-konferencia-vyskum-kolokacii-a-kolokacna-didaktika/
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017 Dňa 8. novembra 2017 sme na Katedre nemeckého jazyka organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka. https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/
Workshop na Univerzite v Katánii (november 2017) V rámci zahraničného pobytu hlavná riešiteľka projektu prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., viedla na Univerzite v Katánii workshop s témou kolokácie. https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2018 Dňa 8. novembra 2018 sme na Katedre nemeckého jazyka opäť organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka. https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/
Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie referát: Ďurčo, P.: Kollokationsdidaktik und Kollokationsunterricht http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/konf/2017_03_fraz/Abstracts.pdf
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, Banská Bystrica 17. - 18. 10. 2019 referát: Tomášková, S.: Deagentizácia v náučnom štýle: trpný rod vs. neživotný agens vo vedeckých abstraktoch https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/fotogaleria-a-vyznamne-podujatia-i-udalosti-katedry/odborna-komunikacia-v-zjednotenej-europe-xvii-17-18-10-2019.html
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 referát: Vajičková, M.: Kolokácie vo vyučovaní cudzích jazykov: teória – opis – aplikácia https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 referát: Ďurčo, P.: Kolokácie vo vyučovaní cudzích jazykov: teória – opis – aplikácia https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 Tomášková, S.: Kolokácie vo vyučovaní cudzích jazykov: teória – opis – aplikácia - Pragmatické aspekty https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 referát: Šajánková, M.: Typológia cvičení v učebnici kolokácií https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 referát Gergel, P.: Kolokácie v preklade právnych textov https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka Bratislava 11. 10. 2019 referát Tomášková, S.: Kolokácie vo vedeckom jazyku: analýza ustálených slovných spojení v abstraktoch záverečných prác https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf
Mezinárodní Masarykova konference Hradec Králové 16. - 18. 12. 2019 Tomášková, S.: Extracting Vocabulary for Specific Purposes: Collocations and n-grams in German Texts Related to Astrophysics http://www.masarykovakonference.cz/seznam-prispevku

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter