Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
2790 € 2790 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, D, Anglický
3290 € 3290 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, E, Slovenský
1930 € 1930 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, E, Anglický
3290 € 3290 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, D, Anglický
2950 € 2950 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, D, Slovenský
2950 € 2950 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, E, Slovenský
2290 € 2290 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, E, Anglický
2290 € 2290 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.