Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, D, Anglický
2590 € 2590 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
2250 € 2250 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, E, Anglický
2590 € 2590 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, E, Slovenský
1750 € 1750 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, D, Anglický
2600 € 2600 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, D, Slovenský
2600 € 2600 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, E, Anglický
2050 € 2050 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, E, Slovenský
2050 € 2050 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.