Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
2150 € 2150 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
1. stupeň, E, Slovenský
1300 € 1300 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
1. stupeň, E, Slovenský
1300 € 1300 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
2. stupeň, D, Slovenský
2500 € 2500 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu podnikový manažment
2. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
2. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 4500 € 50 € 50 €
Vysoká škola manažmentu
Detašované pracovisko, Bratislava
podnikový manažment
3. stupeň, E, Slovenský
2500 € 2500 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.