agroekológia

Detail študijného programu

Kód: 16385
UIPŠ kód: 4140T05
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.10.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.08.2019
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum právoplatnosti: 01.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 31.08.2019
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum právoplatnosti: 31.08.2019
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť