XXIII. SLOVENSKÁ A ČESKÁ KONFERENCIA O OCHRANE RASTLÍN

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.09.2024 - 12.09.2024
Miesto podujatia: Nitra, Slovenská republika
Usporiadateľ: FAPZ, SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., ÚAV, SPU Nitra
Konané pod záštitou: prof. Ing. Marka Hala, PhD., dekana FAPZ SPU v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: http://cskor2024.uniag.sk
Kľúčové slová: ochrana rastlín virológia a bakteriológia mykológia živočíšni škodcovia herbológia abiotický stres rastlín
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Snahou usporiadateľov konferencie je vytvoriť tvorivú a inšpirujúcu atmosféru vedeckej konferencie, ktorej program pokrýva širokú škálu hodnotných informácií a možností nadviazania nových kontaktov a foriem spolupráce v oblasti základného a aplikovaného výskumu v ochrane rastlín.

Tématické okruhy

Tematické zameranie konferencie: Nové výzvy a trendy v ochrane rastlín

ODBORNÉ SEKCIE:

 Virológia a bakteriológia

 Mykológia

 Živočíšni škodcovia

 Herbológia

 Abiotický stres rastlín

Ďalšie informácie

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing. Beáta Martišková, ÚAV, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.: +421 37 641

4387, mobil +421 905 779 719, e-mail: beata.martiskova@uniag.sk

Bližšie informácie, termíny k registrácii, zasielaniu a forme príspevkov a ďalšia komunikácia

na web stránke konferencie: http://cskor2024.uniag.sk

Posledná aktualizácia: 23.04.2024 16:36

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie