XXIII. SLOVENSKÁ A ČESKÁ KONFERENCIA O OCHRANE RASTLÍN

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 10.09.2024 - 12.09.2024
Event location: Nitra, Slovenská republika
Organizer: FAPZ, SPU v Nitre
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., ÚAV, SPU Nitra
Held under the auspices of: prof. Ing. Marka Hala, PhD., dekana FAPZ SPU v Nitre
Link to conference site: http://cskor2024.uniag.sk
Keywords: ochrana rastlín virológia a bakteriológia mykológia živočíšni škodcovia herbológia abiotický stres rastlín
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Snahou usporiadateľov konferencie je vytvoriť tvorivú a inšpirujúcu atmosféru vedeckej konferencie, ktorej program pokrýva širokú škálu hodnotných informácií a možností nadviazania nových kontaktov a foriem spolupráce v oblasti základného a aplikovaného výskumu v ochrane rastlín.

Topic circuits

Tematické zameranie konferencie: Nové výzvy a trendy v ochrane rastlín

ODBORNÉ SEKCIE:

 Virológia a bakteriológia

 Mykológia

 Živočíšni škodcovia

 Herbológia

 Abiotický stres rastlín

Next information

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing. Beáta Martišková, ÚAV, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.: +421 37 641

4387, mobil +421 905 779 719, e-mail: beata.martiskova@uniag.sk

Bližšie informácie, termíny k registrácii, zasielaniu a forme príspevkov a ďalšia komunikácia

na web stránke konferencie: http://cskor2024.uniag.sk

Last update: 23.04.2024 16:36

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event