XIV. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2012 konaná pod záštitou dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.06.2012 - 12.06.2012
Miesto podujatia: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene
Usporiadateľ: KMS FEVT, TU vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk
Kľúčové slová: automatizácia a robotizácia energetika akosť a spoľahlivosť strojov a zariadení technika a mechanizácia v poľnohospodárstve a lesníctve technika výrobných procesov vlastnosti a spracovanie poľnohospodárskych materiálov a produktov marketing strojov a
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je medzinárodná a je určená pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) univerzít a vedeckých pracovísk, zameraných na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárskej, lesníckej a potravinárskej výrobe, na marketing strojov a technických systémov.

Tématické okruhy

1. Automatizácia a robotizácia

2. Energetika

3. Akosť a spoľahlivosť strojov a zariadení

4. Technika a mechanizácia v poľnohospodárstve a lesníctve

5. Technika výrobných procesov

6. Vlastnosti a spracovanie poľnohospodárskych materiálov a produktov

7. Marketing strojov a technických systémov

Ďalšie informácie

Program konferencie umožní účastníkom zoznámiť sa s vedeckovýskumnou činnosťou univerzít a ďalších inštitúcií na medzinárodnej úrovni a poskytne priestor pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblastiach zamerania konferencie.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 19.04.2012 14:32

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie