XI. sympózium Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania

Forma podujatia: Sympózium › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 06.09.2012 - 08.09.2012
Miesto podujatia: Trenčianske Teplice
Usporiadateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.dti.sk/symposium2012
Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie štandardy kvalita manažérstvo kvality
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

- výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti systému manažérstva kvality vysokej školy
- prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov v oblasti systému manažérstva kvality v inštitúciách celoživotného vzdelávania
- prezentácia výsledkov výskumu v oblasti manažovania kvality výučby
- nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou

Tématické okruhy

1. manažérstvo kvality vysokej škôl
2. manažérstvo kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania
3. manažovanie kvality výučby na VŠ

Ďalšie informácie

Termíny
do 30. 3. 2012
- zaslanie prihlášky vrátane stručnej 3-riadkovej anotácie
do 30. 4. 2012 - zaslanie abstraktu
do 15.6.2012 - zaslanie príspevku

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 21.03.2012 10:45

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie