Výskumné a edukačné aspekty porozumenia textu

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.09.2023 - 27.09.2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Ulica 17. novembra 15, Prešov
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Odborný gestor podujatia: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., vedúca projektu
Konané pod záštitou: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Ulica 17. novembra 15, Prešov
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/vyskumne-a-edukacne-aspekty-porozumenia-textu/
Kľúčové slová: porozumenie textu detský recipient textová syntax naratívne schopnosti detí
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom semináre je prezentácia výskumov a predovšetkým vedecká diskusia o výskumných a edukačných aspektoch porozumenia textu so zameraním na detského recipienta.

Ďalšie informácie

Vedecký seminár je organizovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0061/21 Procedurálne jazykové znalosti dieťaťa o porozumení textu.

 

Posledná aktualizácia: 24.02.2023 15:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie