Výskumné a edukačné aspekty porozumenia textu

Type of event: Seminar › With international participation
Event dates: 26.09.2023 - 27.09.2023
Event location: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Ulica 17. novembra 15, Prešov
Organizer: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Professional sponsor of event: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., vedúca projektu
Held under the auspices of: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Ulica 17. novembra 15, Prešov
Link to conference site: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/vyskumne-a-edukacne-aspekty-porozumenia-textu/
Keywords: porozumenie textu detský recipient textová syntax naratívne schopnosti detí
Working languages: English
Slovak

The main objective

Cieľom semináre je prezentácia výskumov a predovšetkým vedecká diskusia o výskumných a edukačných aspektoch porozumenia textu so zameraním na detského recipienta.

Next information

Vedecký seminár je organizovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0061/21 Procedurálne jazykové znalosti dieťaťa o porozumení textu.

 

Last update: 24.02.2023 15:02

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event