Výskum v pedagogickom kontexte

Forma podujatia: Prednášky › Zahraničný prednášajúci
Termín konania: 28.10.2013
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť pre doktorandov
Usporiadateľ: Rektorát
Odborný gestor podujatia: prof. Seppo Saari, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/26753973B2337206C1257C08002C97B7/$File/2013_10_23_prof_saari_prednaska.pdf
Kľúčové slová: výskum pedagogický kontext
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Séria prednášok, diskusií či možností konzultácií so zaujímavým človekom, učiteľom a výskumníkom, p. vis. profesorom S. Saarim, PhD. z Fínska. v rámci projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, OPV-2011/1.2/03-SORO.

Tématické okruhy

Research in educational context (vhodná najmä, ale nielen pre doktorandov) Výskum v pedagogickom kontexte (pondelok 28.10. v čase 10.00 -12.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o prednášky, príp. o 5-kreditový predmet s p. prof. Saarim pre doktorandov, napíšte na adresu koordinátorky projektu D. Hanesovej dana.hanesova@umb.sk, pomôžete nám lepšie zabezpečiť priestory.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 24.10.2013 14:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie