Research in educational context

Type of event: Lectures › Foreign speaker
Event dates: 28.10.2013
Event location: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť pre doktorandov
Organizer: Rektorát
Professional sponsor of event: prof. Seppo Saari, PhD.
Link to conference site: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/26753973B2337206C1257C08002C97B7/$File/2013_10_23_prof_saari_prednaska.pdf
Keywords: research educational context
Working languages: English

The main objective

Séria prednášok, diskusií či možností konzultácií so zaujímavým človekom, učiteľom a výskumníkom, p. vis. profesorom S. Saarim, PhD. z Fínska. v rámci projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, OPV-2011/1.2/03-SORO.

Topic circuits

Research in educational context (vhodná najmä, ale nielen pre doktorandov) Výskum v pedagogickom kontexte (pondelok 28.10. v čase 10.00 -12.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)

Next information

V prípade záujmu o prednášky, príp. o 5-kreditový predmet s p. prof. Saarim pre doktorandov, napíšte na adresu koordinátorky projektu D. Hanesovej dana.hanesova@umb.sk, pomôžete nám lepšie zabezpečiť priestory.

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 24.10.2013 14:51

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event