Vedecká konferencia doktorandov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 07.11.2019
Miesto podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Usporiadateľ: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka pre vedu a výskum Fakulty biotechnológie a potravinárstva; Ing. Jaroslav Andreji, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality vzdelávania Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov; doc. In
Odkaz na stránku konferencie: http://vkd.uniag.sk/home
Kľúčové slová: biotechnológie molekulárna biológia rastlinná a živočíšna produkcia kvalita potravín multifunkčné poľnohospodárstvo krajinná architektúra rozvoj vidieka výživa
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ


Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia

Tématické okruhy

 • Biotechnológie,
 • Aplikovaná a molekulárna biológia,
 • Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka,
 • Živočíšna produkcia,
 • Rastlinná produkcia,
 • Výživa,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu.

Ďalšie informácie

 • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2019.
 • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 30. 06. 2019 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.
 • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 09. 2019.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Monika Tóthová, PhD. (Monika.Tothova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2019 10:08

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie