Scientific Conference of PHD students

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 07.11.2019
Event location: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Organizer: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Professional sponsor of event: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka pre vedu a výskum Fakulty biotechnológie a potravinárstva; Ing. Jaroslav Andreji, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality vzdelávania Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov; doc. In
Link to conference site: http://vkd.uniag.sk/home
Keywords: biotechnologies molecular biology plant and animal production food quality multifunctional agriculture landscape architecture rural development nutrition
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective


Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia

Topic circuits

 • Biotechnológie,
 • Aplikovaná a molekulárna biológia,
 • Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka,
 • Živočíšna produkcia,
 • Rastlinná produkcia,
 • Výživa,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu.

Next information

 • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2019.
 • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 30. 06. 2019 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.
 • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 09. 2019.

Information about the event entered:
Ing. Monika Tóthová, PhD. (Monika.Tothova@uniag.sk)
Last update: 29.05.2019 10:08

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event