The Role of Animal Production in Rural Development in the Region of Central and Eastern Europe : 8th international Conference of the JCEA

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 20.11.2013 - 22.11.2013
Miesto podujatia: Nitra
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odborný gestor podujatia: Prof. Ing. Ondrej DEBRECÉNI, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.slpk.sk/jcea/
Kľúčové slová: Journal of Central European Agriculture živočíšna výroba rozvoj poľnohospodárstva regionálny rozvoj
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

The conference, accompanied by the Annual Meeting of the International Editorial Board, is focused on biology, technology, organization, health and economy points of view of Rural Development in Central and east Europe Area. 

Scientific goal is to discuss about quality and safety farm animal products, about husbandry systems and animal welfare, about economy of production, management and safety on animal products market, about health, reproduction and genetic aspects of animal production.

Tématické okruhy

Session I — Quality and safety farm animal products
Session II — Livestock husbandry systems and animal welfare
Session III — Economy of production, management and safety on animal products market
Session IV — Health, reproduction and genetic aspects of animal production

Ďalšie informácie

The conference provide opportunity for Central European agriculture specialist to publish scientific papers and exchange information, knowledge and skills about specific problems of animal production under transition to new policy, social and economy conditions and from point of view of new members of EU. Article prepared by JCEA authors guide will be after passing review process published in journal.

Informáciu o podujatí vložil:
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. (lubica.jamborova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 20.03.2013 09:47

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie