Teória a prax verejnej správy - 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.03.2021
Miesto podujatia: online prostredníctvom platformy MS Teams
Usporiadateľ: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Konané pod záštitou: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: https://teoriapraxvs.weebly.com
Kľúčové slová: verejná politika verejná správa
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odborná diskusia zameraná na teóriu a prax verejnej správy.

 

 

Tématické okruhy

Konferencia bude mať tri sekcie - právnu, politologickú a sociálno-ekonomickú.

Ďalšie informácie

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre doktorandov zo skupiny odborov sociálne, ekonomické a právne vedy, so zameraním príspevkov na verejnú politiku a verejnú správu. 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v elektronickej podobe.

KONTAKT

E-mail pre komunikáciu s členmi organizačného výboru: fpa-phdconf@upjs.sk

Telefonický kontakt na členov organizačného výboru: +421 55 234 5146

Poštová adresa organizátora konferencie:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Posledná aktualizácia: 02.02.2021 14:58

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie