Teória a prax verejnej správy - 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 19.03.2021
Event location: online prostredníctvom platformy MS Teams
Organizer: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Professional sponsor of event: doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Held under the auspices of: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Link to conference site: https://teoriapraxvs.weebly.com
Keywords: verejná politika verejná správa
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odborná diskusia zameraná na teóriu a prax verejnej správy.

 

 

Topic circuits

Konferencia bude mať tri sekcie - právnu, politologickú a sociálno-ekonomickú.

Next information

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre doktorandov zo skupiny odborov sociálne, ekonomické a právne vedy, so zameraním príspevkov na verejnú politiku a verejnú správu. 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v elektronickej podobe.

KONTAKT

E-mail pre komunikáciu s členmi organizačného výboru: fpa-phdconf@upjs.sk

Telefonický kontakt na členov organizačného výboru: +421 55 234 5146

Poštová adresa organizátora konferencie:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Last update: 02.02.2021 14:58

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event