TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17.02.2023
Miesto podujatia: online prostredníctvom platformy MS Teams
Usporiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Konané pod záštitou: Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: https://teoriapraxvs.weebly.com
Kľúčové slová: verejná správa elektronizácia efektívnosť verejnej správy znižovanie byrokracie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

​​Cieľom vedeckej konferencie je vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odbornú diskusiu zameranú teóriu a prax verejnej správy.

Medzinárodná vedecká konferencia je prednostne určená pre doktorandov zo skupiny odborov sociálne, ekonomické a právne vedy, so zameraním na verejnú politiku a verejnú správu.

Tématické okruhy

Konferencia bude mať tri sekcie: právnu, politologickú a sociálno-ekonomickú.

Ďalšie informácie

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo nezaradiť do programu konferencie tie príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavku zamerania a nepublikovať príspevok, ktorý nebol aktívne odprezentovaný v rámci programu konferencie.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v elektronickej podobe.

Dôležité termíny:
Online registrácia 31. 1. 2023
Zaslanie príspevku 17. 2. 2023
Termín konania konferencie (prostredníctvom platformy MS Teams) 17. 2. 2023

Na konferencií sa vyžaduje aktívna účasť. Neodprezentované príspevky nebudú publikované v recenzovanom zborníku.

​Účasť na konferencii a publikovanie príspevkov v recenzovanom zborníku je bezplatné.

Kontaktná osoba:

Mgr. Lukáš Ivančík
Email: lukas.ivancik@student.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.01.2023 19:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie