Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike, vedecká konferencia

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 21.01.2013
Miesto podujatia: Inštitút aplikovaného manažmentu
Usporiadateľ: Inštitút aplikovaného manažmentu
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://iampress.eu/index.php/sk/konferencie/72-spolupraca-mestskych-regionov-v-znalostnej-ekonomike
Kľúčové slová: ekonomika región rozvoj verejná správa spolupráca
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

Inštitút aplikovaného manažmetu, Komunálne výskumné a poradenské centrum, Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu a KDZ – Zentrum für Verwaltun­gsforschung Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú on-line konferenciu „Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike“

Tématické okruhy

Cieľ konferencie: Vytvoriť teoretické a metodologické východiská k riešeniu problematiky znalostnej spolupráce mestských regiónov v oblastiach: - informačné a komunikačné platformy, - identita a marketing metropolitného regiónu, - hodnototvorný marketing, - vzdelávacie siete, - koordinácia regionálnych plánov rozvoja, - rozvoj hospodárskych lokalít, - inovatívne a udržateľné využívanie zdrojov.

Ďalšie informácie

Konferencia nadväzuje na projekt „Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava“ realizovaný Centrom pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu, Trenčín a KDZ – Zentrum für Verwaltungsfor­schung, Viedeň v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007–2013. Partneri: http://www.ko­munal.eu http://www.kdz.eu http://crr.sk/pro­jekty/twinregi­on

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Viera Ondrášková (ondraskova@iampress.eu)
Posledná aktualizácia: 05.11.2012 13:13

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie