Cooperation on the level of urban regions within knowledge economy

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 21.01.2013
Event location: Inštitút aplikovaného manažmentu
Organizer: Inštitút aplikovaného manažmentu
Professional sponsor of event: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Link to conference site: http://iampress.eu/index.php/sk/konferencie/72-spolupraca-mestskych-regionov-v-znalostnej-ekonomike
Keywords: economy region development public administration collaboration
Working languages: English
Czech
German
Slovak

The main objective

Inštitút aplikovaného manažmetu, Komunálne výskumné a poradenské centrum, Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu a KDZ – Zentrum für Verwaltun­gsforschung Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú on-line konferenciu „Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike“

Topic circuits

Cieľ konferencie: Vytvoriť teoretické a metodologické východiská k riešeniu problematiky znalostnej spolupráce mestských regiónov v oblastiach: - informačné a komunikačné platformy, - identita a marketing metropolitného regiónu, - hodnototvorný marketing, - vzdelávacie siete, - koordinácia regionálnych plánov rozvoja, - rozvoj hospodárskych lokalít, - inovatívne a udržateľné využívanie zdrojov.

Next information

Konferencia nadväzuje na projekt „Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava“ realizovaný Centrom pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu, Trenčín a KDZ – Zentrum für Verwaltungsfor­schung, Viedeň v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007–2013. Partneri: http://www.ko­munal.eu http://www.kdz.eu http://crr.sk/pro­jekty/twinregi­on

Information about the event entered:
Mgr. Viera Ondrášková (ondraskova@iampress.eu)
Last update: 05.11.2012 13:13

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event