Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 26.05.2011 - 27.05.2011
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB, Katedra verejnej ekonomiky, Katedra financií a účtovníctva, Inštitút ekonomických vied EF UMB
Odborný gestor podujatia: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1667
Kľúčové slová: Sociálne podnikanie dobrovoľníctvo konferencia
Rokovací jazyk: Slovenský
Český
Anglický

Hlavný cieľ

Už deviaty ročník konferencií na pôde Ekonomickej fakulty zameraných na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie sa tentoraz tematicky venuje dobrovoľníctvu z rôznych pohľadov. Hlavným cieľom konferencie je vedecké a aplikačné prepojenie zámerov sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania so zámermi dobrovoľníctva.

Tématické okruhy

  • Trh, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie v európskom kontexte
  • Dobrovoľníctvo a verejné služby
  • Ekonomicko-finančné aspekty dobrovoľníckej práce
  • Modely riadenia dobrovoľnej práce
  • Aktuálne otázky verejných financií

Ďalšie informácie

Kontakt: Ing. Katarína Jakab, PhD.,

Inštitút ekonomických vied,

Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica

e-mail: katarina.jakab@umb.sk

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 17.05.2011 14:26

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie