Social Entrepreneurship and Volunteering

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 26.05.2011 - 27.05.2011
Event location: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Organizer: Ekonomická fakulta UMB, Katedra verejnej ekonomiky, Katedra financií a účtovníctva, Inštitút ekonomických vied EF UMB
Professional sponsor of event: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Link to conference site: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1667
Keywords: social enterpreneurship volunteering
Working languages: Slovak
Czech
English

The main objective

Už deviaty ročník konferencií na pôde Ekonomickej fakulty zameraných na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie sa tentoraz tematicky venuje dobrovoľníctvu z rôznych pohľadov. Hlavným cieľom konferencie je vedecké a aplikačné prepojenie zámerov sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania so zámermi dobrovoľníctva.

Topic circuits

  • Trh, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie v európskom kontexte
  • Dobrovoľníctvo a verejné služby
  • Ekonomicko-finančné aspekty dobrovoľníckej práce
  • Modely riadenia dobrovoľnej práce
  • Aktuálne otázky verejných financií

Next information

Kontakt: Ing. Katarína Jakab, PhD.,

Inštitút ekonomických vied,

Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica

e-mail: katarina.jakab@umb.sk

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 17.05.2011 14:26

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event