Seminár Vzdelávanie a súvisiace služby

Forma podujatia: Seminár › Domáci (v SR)
Termín konania: 18.10.2018
Miesto podujatia: Miesto konania: CVTI SR v Bratislave.
Usporiadateľ: CVTI SR, EUNIS-SK, MŠVVaŠ SR
Odborný gestor podujatia: CVTI SR, EUNIS-SK, MŠVVaŠ SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.eunis.sk/seminar-vzdelavanie-suvisiace-sluzby
Kľúčové slová: koncepcia rozvoja VŠ informačné a komunikačné technológie na VŠ
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom seminára bude oboznámenie akademickej verejnosti  o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, službami CVTI SR, výsledkami národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) a jeho udržateľnosťou ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa informačných a komunikačných technológií na vysokých školách.

Tématické okruhy

  • informovanie o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, ich konkretizácia
  • informačné a komunikačné technológie na VŠ, ich rozvoj a podpora na národnej úrovni
  • služby CVTI SR
  • využívanie VT v administratíve, výučbe a výskume; slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie....

Ďalšie informácie

Registrácia bola otvorená od 17. 9. 2018 do 17. 10. 2018.

Posledná aktualizácia: 14.11.2018 19:04

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie