Seminár Vzdelávanie a súvisiace služby

Type of event: Seminar › Home (in SR)
Event dates: 18.10.2018
Event location: Miesto konania: CVTI SR v Bratislave.
Organizer: CVTI SR, EUNIS-SK, MŠVVaŠ SR
Professional sponsor of event: CVTI SR, EUNIS-SK, MŠVVaŠ SR
Link to conference site: https://www.eunis.sk/seminar-vzdelavanie-suvisiace-sluzby
Keywords: koncepcia rozvoja VŠ informačné a komunikačné technológie na VŠ
Working languages: Slovak

The main objective

Cieľom seminára bude oboznámenie akademickej verejnosti  o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, službami CVTI SR, výsledkami národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) a jeho udržateľnosťou ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa informačných a komunikačných technológií na vysokých školách.

Topic circuits

  • informovanie o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, ich konkretizácia
  • informačné a komunikačné technológie na VŠ, ich rozvoj a podpora na národnej úrovni
  • služby CVTI SR
  • využívanie VT v administratíve, výučbe a výskume; slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie....

Next information

Registrácia bola otvorená od 17. 9. 2018 do 17. 10. 2018.

Last update: 14.11.2018 19:04

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event