SCHOLA 2014 Inovácie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 27.11.2014 - 28.11.2014
Miesto podujatia: Dubnica nad Váhom
Usporiadateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD., DTI, SR, prof. Dr. Dr. Michael E. Auer, Carinthia University of Applied Sciences, Rakúsko, doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., DTI, SR
Odkaz na stránku konferencie: http://www.dti.sk/schola2014
Kľúčové slová: výchova vzdelávanie didaktika odborová didaktika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku

Tématické okruhy

Trendy v odborovej didaktike
Akreditácia študijných programov
Inovácia učiteľských študijných programov
Kľúčové kompetencie učiteľa odborných predmetov
Kvalita vyučovacieho procesu
Inžinierska pedagogika

Ďalšie informácie

Zaslanie prihlášky a anotácie príspevku: do 28. 9. 2014

Zaslanie príspevku: do 10. 11. 2014

Účastnícky poplatok: 100 Eur

Ďalšie informácie, vrátane termínov, organizačných inštrukcií, poplatkov a účastí nájdete na webovej stránke www.dti.sk/schola2014.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 11.09.2014 11:00

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie