SCHOLA 2014 Innovations in training and education - Trends in special didactics

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 27.11.2014 - 28.11.2014
Event location: Dubnica nad Váhom
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD., DTI, SR, prof. Dr. Dr. Michael E. Auer, Carinthia University of Applied Sciences, Rakúsko, doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., DTI, SR
Link to conference site: http://www.dti.sk/schola2014
Keywords: education training didactics special didactics
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku

Topic circuits

Trendy v odborovej didaktike
Akreditácia študijných programov
Inovácia učiteľských študijných programov
Kľúčové kompetencie učiteľa odborných predmetov
Kvalita vyučovacieho procesu
Inžinierska pedagogika

Next information

Zaslanie prihlášky a anotácie príspevku: do 28. 9. 2014

Zaslanie príspevku: do 10. 11. 2014

Účastnícky poplatok: 100 Eur

Ďalšie informácie, vrátane termínov, organizačných inštrukcií, poplatkov a účastí nájdete na webovej stránke www.dti.sk/schola2014.

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 11.09.2014 11:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event