Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely (teória a prax pestovania a energetického využitia biomasy)

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.09.2022 - 09.09.2022
Miesto podujatia: Kongresové centrum VC ABT
Usporiadateľ: Ústav environmentálneho manažmentu
Odborný gestor podujatia: Ústav environmentálneho manažmentu
Konané pod záštitou: dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti?den=2022-09-08
Kľúčové slová: rýchlorastúce byliny a dreviny biomasa energetická oblasť
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia má za cieľ:

  • predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku
  • predstaviť výsledky získané v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín
  • poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie

Ďalšie informácie

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

Viac informácií na https://www.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti?den=2022-09-08

Posledná aktualizácia: 21.06.2022 16:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie