Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely (teória a prax pestovania a energetického využitia biomasy)

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 08.09.2022 - 09.09.2022
Event location: Kongresové centrum VC ABT
Organizer: Ústav environmentálneho manažmentu
Professional sponsor of event: Ústav environmentálneho manažmentu
Held under the auspices of: dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD.
Link to conference site: https://www.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti?den=2022-09-08
Keywords: rýchlorastúce byliny a dreviny biomasa energetická oblasť
Working languages: English
Slovak

The main objective

Konferencia má za cieľ:

  • predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku
  • predstaviť výsledky získané v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín
  • poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie

Next information

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

Viac informácií na https://www.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti?den=2022-09-08

Last update: 21.06.2022 16:30

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event