Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 04.07.2023
Miesto podujatia: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo námestie č. 5., Nitra
Usporiadateľ: Rada Konferencie biskupov pre históriu, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.
Odborný gestor podujatia: Rada Konferencie biskupov pre históriu
Konané pod záštitou: Rada Konferencie biskupov pre históriu
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1577-reflexia-cyrilo-metodskej-tradicie-v-20-storoci
Kľúčové slová: Cyrilo-metodská tradícia
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí.

Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.

Konferencia sa koná pri príležitosti 1160. výročia príchodu byzantskej misie sv. Konštantína-Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu a 1150. výročia vymenovania sv. Metoda za moravsko-panónskeho arcibiskupa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 27.06.2023 17:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie