Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 04.07.2023
Event location: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo námestie č. 5., Nitra
Organizer: Rada Konferencie biskupov pre históriu, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.
Professional sponsor of event: Rada Konferencie biskupov pre históriu
Held under the auspices of: Rada Konferencie biskupov pre históriu
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1577-reflexia-cyrilo-metodskej-tradicie-v-20-storoci
Keywords: Cyrilo-metodská tradícia
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí.

Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.

Konferencia sa koná pri príležitosti 1160. výročia príchodu byzantskej misie sv. Konštantína-Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu a 1150. výročia vymenovania sv. Metoda za moravsko-panónskeho arcibiskupa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. 

Next information

Last update: 27.06.2023 17:14

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event