Rakúsko-slovenská letná škola 2019

Forma podujatia: Prednášky › Letná škola
Termín konania: 07.07.2019 - 20.07.2019
Miesto podujatia: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Usporiadateľ: Katedra germanistiky FF UKF
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1094-rakusko-alovenska-letna-skola-2019
Kľúčové slová: nemecký a slovenský jazyk dejiny Slovenska a Rakúska kultúra a pamätihodnosti
Rokovací jazyk: Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

Letná škola je určená 30 študentom a mladým akademikom slovenských a rakúskych vysokých škôl. Počas letnej školy sa účastníci zdokonalia v nemeckom a slovenskom jazyku, spoznajú bližšie dejiny, kultúru a pamätihodnosti Slovenska a dozvedia sa niečo viac o svojom geografickom susedovi.

Jazykový kurz je doplnený bohatým a zaujímavým rámcovým programom.

Tématické okruhy

  • nemecký a slovenský jazyk
  • dejiny Slovenska a Rakúska
  • kultúra a pamätihodnosti Slovenska a Rakúska

Ďalšie informácie

Ubytovanie a stravovanie

  • Študentský domov UKF, Slančíkovej 959/1, Nitra
  • dvojlôžkové izby / vždy jeden rakúsky spolu s jedným slovenským účastníkom
  • plná penzia (3x denne strava)

Účastnícky poplatok: 50 eur

Program dostupný na https://www.ukf.sk/images/Kalendar/2019_Kalendar/Programm_Sommerkolleg_2019.pdf

 

Kontakt

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre

Štefánikova tr. 67, SK - 949 74 Nitra

e-mail: owrede@ukf.sk                                    

tel.: +421 (37) 6408 463

Internet: http://www.kger.ff.ukf.sk/

Facebook: Rakúsko-slovenskí Tandem Priatelia

                   Katedra germanistiky FF UK v Nitre

Posledná aktualizácia: 24.06.2019 13:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie