Rakúsko-slovenská letná škola 2019

Type of event: Lectures › Summer school
Event dates: 07.07.2019 - 20.07.2019
Event location: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Organizer: Katedra germanistiky FF UKF
Professional sponsor of event: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1094-rakusko-alovenska-letna-skola-2019
Keywords: nemecký a slovenský jazyk dejiny Slovenska a Rakúska kultúra a pamätihodnosti
Working languages: German
Slovak

The main objective

Letná škola je určená 30 študentom a mladým akademikom slovenských a rakúskych vysokých škôl. Počas letnej školy sa účastníci zdokonalia v nemeckom a slovenskom jazyku, spoznajú bližšie dejiny, kultúru a pamätihodnosti Slovenska a dozvedia sa niečo viac o svojom geografickom susedovi.

Jazykový kurz je doplnený bohatým a zaujímavým rámcovým programom.

Topic circuits

  • nemecký a slovenský jazyk
  • dejiny Slovenska a Rakúska
  • kultúra a pamätihodnosti Slovenska a Rakúska

Next information

Ubytovanie a stravovanie

  • Študentský domov UKF, Slančíkovej 959/1, Nitra
  • dvojlôžkové izby / vždy jeden rakúsky spolu s jedným slovenským účastníkom
  • plná penzia (3x denne strava)

Účastnícky poplatok: 50 eur

Program dostupný na https://www.ukf.sk/images/Kalendar/2019_Kalendar/Programm_Sommerkolleg_2019.pdf

 

Kontakt

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre

Štefánikova tr. 67, SK - 949 74 Nitra

e-mail: owrede@ukf.sk                                    

tel.: +421 (37) 6408 463

Internet: http://www.kger.ff.ukf.sk/

Facebook: Rakúsko-slovenskí Tandem Priatelia

                   Katedra germanistiky FF UK v Nitre

Last update: 24.06.2019 13:25

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event