Publicy 2020

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.10.2020
Miesto podujatia: Bučianska 4/A, Trnava
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Konané pod záštitou: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fsvucm.sk/12_139_1157/publicy-2019
Kľúčové slová: verejná správa reformy verejnej správy sociálna politka
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2020 zareagovať na viaceré významné momenty počas tridsaťročného vývoja verejnej správy nielen na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Tématické okruhy

  • 30 rokov reforiem verejnej správy - využité príležitosti?
  • Podoby verejnej správy v okolitých krajinách - pozitívne príklady pre Slovensko?
  • Výsledky a dôsledky parlamentných volieb 2020
  • Sociálna politika v systéme verejnej správy

 

Ďalšie informácie

Organizačné pokyny

Termín registrácie: do 15.4.2020 prostredníctvom online formulára: https://docs.google.com/forms/d/1Bj9P1m5DBTt5qvABSVnGOBQSF2177gx-hA1y-2AYSpM/viewform?edit_requested=true

Termín zaslania finálneho príspevku: do 30.4.2020 na emailovú adresu: publicy2o2o@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatku: (zborník, obed, občerstvenie) pre účastníkov konferencie (40 eur, doktorandi 20 eur): do 30.4.2020

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration.

Kontaktná osoba: PhDr. Jan Machyniak, PhD.: jan.machyniak@ucm.s

Posledná aktualizácia: 31.01.2020 10:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie