Publicy 2020

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 15.10.2020
Event location: Bučianska 4/A, Trnava
Organizer: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Professional sponsor of event: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Held under the auspices of: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/12_139_1157/publicy-2019
Keywords: verejná správa reformy verejnej správy sociálna politka
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2020 zareagovať na viaceré významné momenty počas tridsaťročného vývoja verejnej správy nielen na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Topic circuits

  • 30 rokov reforiem verejnej správy - využité príležitosti?
  • Podoby verejnej správy v okolitých krajinách - pozitívne príklady pre Slovensko?
  • Výsledky a dôsledky parlamentných volieb 2020
  • Sociálna politika v systéme verejnej správy

 

Next information

Organizačné pokyny

Termín registrácie: do 15.4.2020 prostredníctvom online formulára: https://docs.google.com/forms/d/1Bj9P1m5DBTt5qvABSVnGOBQSF2177gx-hA1y-2AYSpM/viewform?edit_requested=true

Termín zaslania finálneho príspevku: do 30.4.2020 na emailovú adresu: publicy2o2o@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatku: (zborník, obed, občerstvenie) pre účastníkov konferencie (40 eur, doktorandi 20 eur): do 30.4.2020

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration.

Kontaktná osoba: PhDr. Jan Machyniak, PhD.: jan.machyniak@ucm.s

Last update: 31.01.2020 10:11

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event