Public integrity and Good Public Administration Examples in the EU

Forma podujatia: Workshop
Termín konania: 10.11.2021 - 11.11.2021
Miesto podujatia: online
Usporiadateľ: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Odborný gestor podujatia: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Konané pod záštitou: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Odkaz na stránku konferencie: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/25734/
Kľúčové slová: verejná integrita správa vecí verejných
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Aktivita je zameraná na obohatenie vedomostí študentov v oblasti verejnej integrity, jej cieľom je dosiahnuť vyšší záujem o správu vecí verejných. Hlavný prínos workshopu je poskytnutie rôznych perspektív a pohľadov zúčastnených expertov zo Slovenska.

Ďalšie informácie

Čas podujatia: od 10:00 h – do 15:00 h. (oba dni)
Cieľová skupina podujatia: mládež, odborná verejnosť

Posledná aktualizácia: 02.11.2021 16:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie