Public integrity and Good Public Administration Examples in the EU

Type of event: Workshop
Event dates: 10.11.2021 - 11.11.2021
Event location: online
Organizer: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Professional sponsor of event: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Held under the auspices of: Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Link to conference site: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/25734/
Keywords: verejná integrita správa vecí verejných
Working languages: English

The main objective

Aktivita je zameraná na obohatenie vedomostí študentov v oblasti verejnej integrity, jej cieľom je dosiahnuť vyšší záujem o správu vecí verejných. Hlavný prínos workshopu je poskytnutie rôznych perspektív a pohľadov zúčastnených expertov zo Slovenska.

Next information

Čas podujatia: od 10:00 h – do 15:00 h. (oba dni)
Cieľová skupina podujatia: mládež, odborná verejnosť

Last update: 02.11.2021 16:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event