Programovanie na prvom stupni ZŠ je fantastická príležitosť

Forma podujatia: Workshop › Domáci (v SR)
Termín konania: 15.01.2019
Miesto podujatia: Klub informatikov
Usporiadateľ: Katedra informatiky FPV a občianske združenie eTeacher
Odborný gestor podujatia: Katedra informatiky FPV a občianske združenie eTeacher
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1038-workshop-programovanie-na-prvom-stupni-zs-je-fantasticka-prilezitost
Kľúčové slová: informatika programovanie základná škola
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Na workshope sa prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. pokúsi vysvetliť, ako chápe pojem a význam programovania vo vzdelávaní, a tiež charakterizovať, čo sú v súčasnosti najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky. Bude predstavený prerebiehajúci projekt Informatika s Emilom a vysvetlíme, prečo považujeme príležitosť podporovať programovanie ako systematický a dlhodobý proces od začiatku prvej triedy ZŠ, resp. už od materskej školy, za mimoriadne dôležitú.

Ťažiskom seminára bude snaha identifikovať sekvencie malých gradovaných krokov v učení sa, ktoré dovoľujú žiakom budovať si a rozvíjať hlboké porozumenie základov programovania. Obávame sa totiž, že bežná prax (u nás i v zahraničí) robí urýchlené skoky cez dôležité etapy poznávania týchto tzv. základných informatických konštruktov.

Tématické okruhy

  • pojem a význam programovania vo vzdelávaní
  • najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 08.01.2019 13:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie