Programovanie na prvom stupni ZŠ je fantastická príležitosť

Type of event: Workshop › Home (in SR)
Event dates: 15.01.2019
Event location: Klub informatikov
Organizer: Katedra informatiky FPV a občianske združenie eTeacher
Professional sponsor of event: Katedra informatiky FPV a občianske združenie eTeacher
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1038-workshop-programovanie-na-prvom-stupni-zs-je-fantasticka-prilezitost
Keywords: informatika programovanie základná škola
Working languages​​: Slovak

The main objective

Na workshope sa prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. pokúsi vysvetliť, ako chápe pojem a význam programovania vo vzdelávaní, a tiež charakterizovať, čo sú v súčasnosti najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky. Bude predstavený prerebiehajúci projekt Informatika s Emilom a vysvetlíme, prečo považujeme príležitosť podporovať programovanie ako systematický a dlhodobý proces od začiatku prvej triedy ZŠ, resp. už od materskej školy, za mimoriadne dôležitú.

Ťažiskom seminára bude snaha identifikovať sekvencie malých gradovaných krokov v učení sa, ktoré dovoľujú žiakom budovať si a rozvíjať hlboké porozumenie základov programovania. Obávame sa totiž, že bežná prax (u nás i v zahraničí) robí urýchlené skoky cez dôležité etapy poznávania týchto tzv. základných informatických konštruktov.

Topic circuits

  • pojem a význam programovania vo vzdelávaní
  • najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky

Next information

Last update: 08.01.2019 13:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event