Právo bez hraníc

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 27.04.2023
Miesto podujatia: priestory Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach/ online MS Teams
Usporiadateľ: Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Konané pod záštitou: Projekt VEGA č.1/0187/22 Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
Odkaz na stránku konferencie: http://pravobezhranic.pravo.upjs.sk/files/pravo-bez-hranic-rep3.pdf
Kľúčové slová: medzinárodné právo medzinárodné zmluvy prelínanie a ovplyvňovanie práva
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a vedeckých pracovníkov je jedninečným priestorom pre prezentáciua konfrontáciu vedeckých poznatkov v oblasti:

  • právo nadnárodných a medzinárodných organizácií
  • medzinárodné právo
  • medzinárodné zmluvy
  • prelínanie a ovplyvňovanie práva prostredníctvom nadnárodných a medzinárodných súdnych autorít

Tématické okruhy

  • právo nadnárodných a medzinárodných organizácií
  • medzinárodné právo
  • medzinárodné zmluvy
  • prelínanie a ovplyvňovanie práva prostredníctvom nadnárodných a medzinárodných súdnych autorít

Ďalšie informácie

Termín na zasielanie prihlášok: 31. marec 2023

Termín na zasielanie príspevku: 30. apríl 2023

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie bude vydaný v elektronickej forme.

Konferenčný poplatok: 30 eur

Kontakt:

eva.bernikova@student.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 24.02.2023 14:55

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie