Právo bez hraníc

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 27.04.2023
Event location: priestory Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach/ online MS Teams
Organizer: Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Professional sponsor of event: Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Held under the auspices of: Projekt VEGA č.1/0187/22 Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
Link to conference site: http://pravobezhranic.pravo.upjs.sk/files/pravo-bez-hranic-rep3.pdf
Keywords: medzinárodné právo medzinárodné zmluvy prelínanie a ovplyvňovanie práva
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a vedeckých pracovníkov je jedninečným priestorom pre prezentáciua konfrontáciu vedeckých poznatkov v oblasti:

  • právo nadnárodných a medzinárodných organizácií
  • medzinárodné právo
  • medzinárodné zmluvy
  • prelínanie a ovplyvňovanie práva prostredníctvom nadnárodných a medzinárodných súdnych autorít

Topic circuits

  • právo nadnárodných a medzinárodných organizácií
  • medzinárodné právo
  • medzinárodné zmluvy
  • prelínanie a ovplyvňovanie práva prostredníctvom nadnárodných a medzinárodných súdnych autorít

Next information

Termín na zasielanie prihlášok: 31. marec 2023

Termín na zasielanie príspevku: 30. apríl 2023

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie bude vydaný v elektronickej forme.

Konferenčný poplatok: 30 eur

Kontakt:

eva.bernikova@student.upjs.sk

Last update: 24.02.2023 14:55

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event