POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE - AGASI 2022

Forma podujatia: Seminár › Diskusia
Termín konania: 25.10.2022
Miesto podujatia: Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre
Usporiadateľ: SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
Odborný gestor podujatia: SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
Konané pod záštitou: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rozvojovej agentúry BBSK
Odkaz na stránku konferencie: http://www.agasi.sk
Kľúčové slová: sociálne poľnohospodárstvo sociálna ekonomika
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom diskusie je definovanie slabých miest a formulovanie odporúčaní pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Diskusných panelov sa aj tento krát zúčastnia odborníci a aktéri z rôznych oblastí.

Tématické okruhy

  • Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému
  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva

Ďalšie informácie

Program AGASI 2022:

09,30 – 10,00 Registrácia
10,00 – 10,15 Privítanie a úvodné slovo
10,15 – 11,00 Panel 1 Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku
Tatiana Harsová, MPaRV SR (facilitátorka)
11,00 – 11,15 Prestávka
11,15 – 12,00 Panel 2 Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému
Peter Mészáros, NP ISE (facilitátor)
12,00 – 13,00 Obed
13,00 – 13,45 Panel 3 Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
Milan Vaňo, RRA BBSK (facilitátor)
13,45 – 14,00 Prestávka
14,00 – 14,45 Panel 4 Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka)
14,45 – 15,00 Zhrnutie a záver

Registrácia na https://www.agasi.sk/registracia/

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 09:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie