AGASI 2022

Type of event: Seminar › Discussion
Event dates: 25.10.2022
Event location: Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre
Organizer: SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
Professional sponsor of event: SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
Held under the auspices of: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rozvojovej agentúry BBSK
Link to conference site: http://www.agasi.sk
Keywords: sociálne poľnohospodárstvo sociálna ekonomika
Working languages: English

The main objective

Cieľom diskusie je definovanie slabých miest a formulovanie odporúčaní pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Diskusných panelov sa aj tento krát zúčastnia odborníci a aktéri z rôznych oblastí.

Topic circuits

  • Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému
  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva

Next information

Program AGASI 2022:

09,30 – 10,00 Registrácia
10,00 – 10,15 Privítanie a úvodné slovo
10,15 – 11,00 Panel 1 Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku
Tatiana Harsová, MPaRV SR (facilitátorka)
11,00 – 11,15 Prestávka
11,15 – 12,00 Panel 2 Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému
Peter Mészáros, NP ISE (facilitátor)
12,00 – 13,00 Obed
13,00 – 13,45 Panel 3 Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
Milan Vaňo, RRA BBSK (facilitátor)
13,45 – 14,00 Prestávka
14,00 – 14,45 Panel 4 Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka)
14,45 – 15,00 Zhrnutie a záver

Registrácia na https://www.agasi.sk/registracia/

Last update: 11.10.2022 09:22

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event