Pedologické dni pôdoznalcov Slovenska, Čiech a Poľska

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.09.2022 - 10.09.2022
Miesto podujatia: Liptovský Ján / Penzión Limba
Usporiadateľ: Katedra pedológie a geológie
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. – Katedra pedológie a geológie
Konané pod záštitou: Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre
Odkaz na stránku konferencie:
Kľúčové slová: stav pôd
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Odborný seminár bude zameraný na diskusiu kaktuálnym problémom súčasného stavu pôd Slovenska, Čiech a Poľska. Odborníci, ktorí sa podujatia zúčastnia budú zameriavať svoju pozornosť aj na návrh riešení a opatrení, ako postupovať v súvislosti s vysporiadaním sa s danými problémami.

Ďalšie informácie

Súčasťou seminára bude aj odborná exkurzia do oblasti Vysokých Tatier.

Kontakt: juraj.chlpik@uniag.sk

Posledná aktualizácia: 06.06.2022 10:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie