Pedological days of Soil Experts of the Slovakia, Czech Republic and Poland

Type of event: Seminar › With international participation
Event dates: 08.09.2022 - 10.09.2022
Event location: Liptovský Ján / Penzión Limba
Organizer: Katedra pedológie a geológie
Professional sponsor of event: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. – Katedra pedológie a geológie
Held under the auspices of: Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre
Link to conference site:
Keywords: stav pôd
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

Odborný seminár bude zameraný na diskusiu kaktuálnym problémom súčasného stavu pôd Slovenska, Čiech a Poľska. Odborníci, ktorí sa podujatia zúčastnia budú zameriavať svoju pozornosť aj na návrh riešení a opatrení, ako postupovať v súvislosti s vysporiadaním sa s danými problémami.

Next information

Súčasťou seminára bude aj odborná exkurzia do oblasti Vysokých Tatier.

Kontakt: juraj.chlpik@uniag.sk

Last update: 06.06.2022 10:53

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event