Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne - trendy a výzvy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.11.2016
Miesto podujatia: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava , blok U, 2 . posch., miestnosť vedeckej rady č. 216
Usporiadateľ: Katedra kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk/medzinarodna-vedecka-konferencia-kkp-organizovany-zlocin-v-stredoeuropskom-regione-%E2%80%93-trendy-vyzvy
Kľúčové slová: trestný čin kriminálne skupiny
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je:

- analyzovať súčasné a predpokladané trendy súvisiace s aktivitami kriminálnych skupín operujúcich v stredoeurópskom regióne,

- identifikovať problémy, ktoré sú registrované v procesoch odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín.

Tématické okruhy

Sekcie:

1. Kriminologicko-právna (identifikácia a charakteristika trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín, ich vyšetrovanie, súčasný stav a prognóza vývoja)

2. Kriminálno-policajná (praktické a teoretické aspekty odhaľovania a objasňovania trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín

Ďalšie informácie

Predpokladaný program konferencie:

08.00 - 09.00 Prezentácia účastníkov konferencie

09.00 - 09.15 Oficiálne zahájenie  konferencie, príhovor rektorky Akadémie PZ v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

09.15 - 12.30 Prezentácia referátov

12.30 - 13.30 Obed

13.30 - 15.00 Rokovanie v sekciách

15.00 - 15.20 Schválenie komuniké z konferencie

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.

Organizačné pokyny:

Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do 7. novembra 2016.

Posledná aktualizácia: 19.10.2016 07:44

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie