Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne - trendy a výzvy

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 22.11.2016
Event location: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava , blok U, 2 . posch., miestnosť vedeckej rady č. 216
Organizer: Katedra kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Professional sponsor of event: doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.
Link to conference site: http://www.akademiapz.sk/medzinarodna-vedecka-konferencia-kkp-organizovany-zlocin-v-stredoeuropskom-regione-%E2%80%93-trendy-vyzvy
Keywords: trestný čin kriminálne skupiny
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je:

- analyzovať súčasné a predpokladané trendy súvisiace s aktivitami kriminálnych skupín operujúcich v stredoeurópskom regióne,

- identifikovať problémy, ktoré sú registrované v procesoch odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín.

Topic circuits

Sekcie:

1. Kriminologicko-právna (identifikácia a charakteristika trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín, ich vyšetrovanie, súčasný stav a prognóza vývoja)

2. Kriminálno-policajná (praktické a teoretické aspekty odhaľovania a objasňovania trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín

Next information

Predpokladaný program konferencie:

08.00 - 09.00 Prezentácia účastníkov konferencie

09.00 - 09.15 Oficiálne zahájenie  konferencie, príhovor rektorky Akadémie PZ v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

09.15 - 12.30 Prezentácia referátov

12.30 - 13.30 Obed

13.30 - 15.00 Rokovanie v sekciách

15.00 - 15.20 Schválenie komuniké z konferencie

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.

Organizačné pokyny:

Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do 7. novembra 2016.

Last update: 19.10.2016 07:44

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event