Mladé krídla 2021

Forma podujatia: Seminár › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 25.03.2021
Miesto podujatia: Žilina, letisko Dolný Hričov
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Konané pod záštitou: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.kld.uniza.sk/sk/
Kľúčové slová: letecká doprava letiská ekonomika leteckej dopravy
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Tématické okruhy

- prevádzky leteckej dopravy,

- ekonomika leteckej dopravy,

- technika a technológia leteckej dopravy,

- logistika a logistické procesy v leteckej doprave

Ďalšie informácie

Kontak:

Mgr. Juliana Blašková

Žilinská univerzita v Žiline

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

e-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2021 15:55

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie