Young wings 2021

Type of event: Seminar › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 25.03.2021
Event location: Žilina, letisko Dolný Hričov
Organizer: Žilinská univerzita v Žiline
Professional sponsor of event: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Held under the auspices of: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Link to conference site: https://www.kld.uniza.sk/sk/
Keywords: Air Transport Airports Air Transport Economics
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Topic circuits

- prevádzky leteckej dopravy,

- ekonomika leteckej dopravy,

- technika a technológia leteckej dopravy,

- logistika a logistické procesy v leteckej doprave

Next information

Contact:

Mgr. Juliana Blašková

University of Žilina

Air Trasnsport Department

Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA

SLOVAKIA

Phone:  +421 41 513 3451

e-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Information about the event entered:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Last update: 13.01.2021 15:55

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event